Certified Organic Essential Oils - B
Product Code
English Name
Botanical Name
IAOC-COEO-039
Ocimum basilicum
IAOC-COEO-001
Ocimum Basilcum
IAOC-COEO-002
Citrus bergamia
IAOC-COEO-003
Piper nigrum
Therapeutic Grade Essential Oils - B
Product Code
English Name
Botanical Name
IAOC-TGEO-003
Ocimum Basilicum
IAOC-TGEO-004
Citrus Bergamia
CO2 Extracts Oils - B
Product Code
English Name
Botanical Name
IAOC-CO2-001
Ocimum Basilicum
IAOC-CO2-002
Styrax Tonkinensis
IAOC-CO2-003
Citrus Bergamia
IAOC-CO2-004
Piper nigrum
Spice Oils - B
Product Code
English Name
Botanical Name
IAOC-SO-003
Laurus Nobilis L
IAOC-SO-004
Piper Nigrum
Wild Crafted Essential Oils - B
Product Code
English Name
Botanical Name
IAOC-WCEO-002
Ocimum Basilicum
IAOC-WCEO-003
Citrus Bergamia
IAOC-WCEO-004
Piper nigrum
Carrier Oils - B
Product Code
English Name
Botanical Name
IAOC-CO-007
Momordica Charantia
IAOC-CO-008
Nigella sativa oil
IAOC-CO-009
Borago Officinalis
IAOC-CO-010
Lagenariasiceraria
Spice Oil Soluble - B
Product Code
English Name
Botanical Name
IAOC-SOO-OS-003
Ocimum Basillicum
IAOC-SOO-OS-004
Piper nigrum
Floral Waters - B
Product Code
English Name
Botanical Name
Natural Oil-Soluble - B
Product Code
English Name
Botanical Name
Attars - B
Product Code
English Name
Botanical Name
IAOC-NA-009
Mimusops Elengi
IAOC-NA-010
Mimusops Elengi
IAOC-NA-011
Nardostachys Jatamansi
IAOC-NA-012
N/A
IAOC-NA-013
Nymphaea caerulea
Peppermint Products - B
Product Code
English Name
Botanical Name
Body Spa & Massage Oils - B
Product Code
English Name
Botanical Name
Special Range of Products - B
Product Code
English Name
Botanical Name
Natural Essential Oils - B
Product Code
English Name
Botanical Name
IAOC-NEO-013
Myroxylon Pereira
IAOC-NEO-014
Ocimum Basilicum
IAOC-NEO-015
Ocimum Basilicum
IAOC-NEO-016
Pimenta Racemosa
IAOC-NEO-017
Styrax Benzoin
IAOC-NEO-018
Mantha Citrata
IAOC-NEO-019
Citrus Bergamia
IAOC-NEO-020
Piper Betle
IAOC-NEO-021
Prunus amygdalus
IAOC-NEO-022
Citrus Aurantium
IAOC-NEO-023
Nigella Sativa
IAOC-NEO-024
Piper Nigrum
IAOC-NEO-025
Callitris Intratropica
IAOC-NEO-026
Barosma Betulina
Floral Absolutes Oils - B
Product Code
English Name
Botanical Name
IAOC-FAO-005
Styrax Benzoin
IAOC-FAO-007
Boronia megastigma
IAOC-FAO-008
Spartium Junceum
IAOC-FAO-043
Tilia Vulgaris
Spice Water Soluble - B
Product Code
English Name
Botanical Name
IAOC-SOO-WS-001
Piper nigrum
Natural Water-Soluble - B
Product Code
English Name
Botanical Name
Browse All Oils By Alphabet:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
INDIA AROMA OILS AND COMPANY
Trusted Manufactuer
INDIA AROMA OILS AND COMPANY
INDIA AROMA OILS AND COMPANY