Natural Essential Oils - O
Product Code
English Name
Botanical Name
IAOC-NEO-144
Boswellia serrata
IAOC-NEO-145
Allium Cepa
IAOC-NEO-146
Citrus Aurantium
IAOC-NEO-147
Citrus Sinensis
IAOC-NEO-148
Origanum vulgare
IAOC-NEO-149
Evernia Furfuracea
IAOC-NEO-150
Ocotea Quixos
Floral Absolutes Oils - O
Product Code
English Name
Botanical Name
IAOC-FAO-046
Evernia Prunastri
IAOC-FAO-047
Citrus aurantium var. amara
IAOC-FAO-048
Iris Pallida
IAOC-FAO-049
Osmanthus Fragrans
Certified Organic Essential Oils - O
Product Code
English Name
Botanical Name
IAOC-COEO-023
Citrus Sinensis
Therapeutic Grade Essential Oils - O
Product Code
English Name
Botanical Name
IAOC-TGEO-037
Citrus Sinensis
IAOC-TGEO-038
Origanum Compactum
CO2 Extracts Oils - O
Product Code
English Name
Botanical Name
IAOC-CO2-024
Citrus sinensis
Spice Oils - O
Product Code
English Name
Botanical Name
IAOC-SO-033
Boswellia Serrata
Wild Crafted Essential Oils - O
Product Code
English Name
Botanical Name
IAOC-WCEO-024
Citrus sinensis
Carrier Oils - O
Product Code
English Name
Botanical Name
IAOC-CO-027
Olea Europaea
Spice Oil Soluble - O
Product Code
English Name
Botanical Name
IAOC-SOO-OS-027
Allium cepa
Floral Waters - O
Product Code
English Name
Botanical Name
IAOC-FW-033
Citrus aurantium var. amara Synonyms
Natural Oil-Soluble - O
Product Code
English Name
Botanical Name
IAOC-NFC-OS-009
Capsicum Annum
IAOC-NFC-OS-010
Capsicum Annum
IAOC-NFC-OS-011
Capsicum Annum
IAOC-NFC-OS-012
Capsicum Annum
IAOC-NFC-OS-013
Capsicum Annum
IAOC-NFC-OS-014
Capsicum Annum
IAOC-NFC-OS-015
Capsicum Annum
IAOC-NFC-OS-016
Capsicum Annum
Attars - O
Product Code
English Name
Botanical Name
IAOC-NA-083
Osmanthus fortunli
IAOC-NA-084
Aquilera Agallo chq
Peppermint Products - O
Product Code
English Name
Botanical Name
Body Spa & Massage Oils - O
Product Code
English Name
Botanical Name
IAOC-BSMO-005
Prunus Dulcis
Special Range of Products - O
Product Code
English Name
Botanical Name
Spice Water Soluble - O
Product Code
English Name
Botanical Name
IAOC-SOO-WS-015
Allium cepa
Natural Water-Soluble - O
Product Code
English Name
Botanical Name
IAOC-NFC-WS-010
Capsicum Annum
IAOC-NFC-WS-011
Capsicum Annum
Browse All Oils By Alphabet:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
INDIA AROMA OILS AND COMPANY
Trusted Manufactuer
INDIA AROMA OILS AND COMPANY
INDIA AROMA OILS AND COMPANY